PRIVACYVERKLARING

Uw privacy is belangrijk voor YOUR BIG DAY. In deze privacyverklaring leggen we uit welke
persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze diensten gebruikmaakt, waarom we deze
gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken. We hechten veel waarde aan de bescherming,
vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. Tevens informeren wij u graag wat uw
rechten hierin zijn.

 1. Verantwoordelijkheid voor uw gegevens
  YOUR BIG DAY., gevestigd aan Onze lieve Vrouwestraat 131 te Zegge, is verantwoordelijk voor de
  verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  Contactgegevens:
  www.yourbigday.nl
  Caroline Loos- Bakker
  Onze Lieve Vrouwestraat 131
  4735AB Zegge
  +31 6 24313647
  [email protected].

2. Persoonsgegevens die wij verwerken
YOUR BIG DAY. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die
wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Woonadres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Trouwdatum

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  YOUR BIG DAY. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
 • Seksuele voorkeur (bv. homohuwelijk)
 • Godsdienst (bv indien er voor de kerk getrouwd wordt)
 • Etnische afkomst
 • Gezondheid (bv indien dit van invloed is op het uitvoeren van de overeenkomst)

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
YOUR BIG DAY. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om de diensten zoals overeengekomen goed uit te kunnen voeren.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een administratie.

4. Het delen van uw persoonsgegevens met derden
YOUR BIG DAY. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. YOUR BIG DAY. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Waar worden uw gegevens nog meer opgeslagen:

 • Webhosting: The Social Crew (door het mailcontact wat wij hebben en het contactformulier wat u
  invult)
 • Google Drive (alle gegevens van YOUR BIG DAY. worden op Google Drive opgeslagen).
 • Webhosting: The Social Crew (door het mailcontact wat wij hebben en het contactformulier wat u
  invult)
 • Google Drive (alle gegevens van YOUR BIG DAY. worden op Google Drive opgeslagen).

5. Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren
YOUR BIG DAY. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • NAW gegevens & Bankrekeningnummer > Bewaartermijn: 7 jaar na het versturen van de laatste
  factuur > Reden: wettelijke verplichting
 • Bijzondere persoonsgegevens & Geboortedatum > Bewaartermijn: 4 jaar na afronding van de
  overeenkomst > Reden: voor het goed uitvoeren van de overeengekomen diensten.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

YOUR BIG DAY. maakt op haar website gebruik van cookies. Het gebruik van cookies op de website
van YOUR BIG DAY is uitsluitend bedoeld ten behoeve van de technische functionaliteit van de
website. Zodoende dat de website naar behoren werkt, geoptimaliseerd wordt en uw
voorkeursinstellingen worden onthouden.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door YOUR BIG DAY. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


YOUR BIG DAY. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Een tip of klacht indienen bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

YOUR BIG DAY. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Caroline Loos via [email protected]

9. Geautomatiseerde besluitvorming

YOUR BIG DAY. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

10. Social media

Communicatie via de verscheidene social media kanalen (facebook, whatsapp, LinkedIn, Instagram) en het delen van privacy gevoelige informatie, is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is dan ook niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. We wijzen u erop dat veel social mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social mediakanalen goed door te nemen.


Deze privacyverklaring (V1.0 – dd 1 november 2023) gaat in per november 2023. YOUR BIG DAY. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. De actuele versie is gepubliceerd op onze website.

Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met Caroline Loos via [email protected]


Met vriendelijke groeten,
YOUR BIG DAY.
Caroline Loos- Bakker